Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415007528/26.02.2015

Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2014-15

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Έρευνα".

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση