Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516034730/01.08.2016

Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2016-17

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρία».

Προκήρυξη  

Αρχειοθέτηση