Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516034731/01.08.2016

Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητη

Πανεπιστημιακό έτος 2016-17

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητη, στο γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές"

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση