Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516035638/11.08.2016

Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2016-17

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Μέτρου, Εργοδική Θεωρία». 

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση