Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1617009597/24.11.2016

Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2016-17

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμετρία» 

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση