Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213014298/09.04.2013

Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2013-14

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τοπολογικές άλγεβρες και Γεωμετρία". 

Προκήρυξη


Αρχειοθέτηση