Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ ,Αριθμός προκήρυξης: 1314006946/28.02.2014

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2013-14

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα".

 Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση