Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314006957/17.02.2014

Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή

Πανεπιστημιακό έτος 2013-14

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών". 

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση