Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314004338/22.01.2014

Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή


Πανεπιστημιακό έτος 2013-14

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μαθηματικών, Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση: Πραγματικές Συναρτήσεις, Θεωρία Μέτρου, Συνολοθεωρητική Τοπολογία". 

Προκήρυξη

Αρχειοθέτηση