Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα"

Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 14.05.2018.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5101 (ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 184/23.02.2018

Αρχειοθέτηση