Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα»

Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Μαθηματικής Ανἀλυσης στο γνωστικό αντικείμενο: "Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα"

 Προκήρυξη σε ΦΕΚ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 21.09.2017

Ορισμός ΕΙδικής Επταμελούς Επιτροπής:

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής από τη Συνέλευση

Έγκριση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής από την Κοσμητεία

Αρχειοθέτηση