Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

Τίτλος Περιγραφή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Πιθανότητες και Στατιστική" Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα" Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Επιχειρησιακή Έρευνα" Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Αριθμητική Ανάλυση με έμφαση στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα» Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Μονιμοποίηση της κας Λουκίας Μελιγκοτσιδου στη βαθμίδα τους επίκουρου καθηγητή
Ανακοινοποίηση στο ορθό "Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσεως ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1617009597/24.11.2016 Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516035638/11.08.2016 Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516034731/01.08.2016 Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητη
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1516034730/01.08.2016 Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415017841/14.05.2015 Τομέα Άλγεβρας,Γεωμετρίας, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415007528/26.02.2015 Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στην βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1415007527/26.02.2015 Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών, στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314019151/02.09.2014 Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314018988/02.09.2014 Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314014016/13.06.2014 Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314014015/13.06.2014 Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ ,Αριθμός προκήρυξης: 1314006946/28.02.2014 Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314006957/17.02.2014 Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1314004338/22.01.2014 Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213014298/09.04.2013 Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, Αριθμός προκήρυξης: 1213013375/28.03.2013 Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή