Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόγραμμα SOCRATES/ERASMUS


Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας (Πανεπιστημίου 30). Μια από τις κύριες δραστηριότητες του τμήματος είναι η υλοποίηση του Προγράμματος Socrates μέσω του οποίου γίνονται ανταλλαγές φοιτητών σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το προσωπικό του προγράμματος Socrates/Erasmus πληροφορεί τους αλλοδαπούς φοιτητές για το πρόγραμμα και τους βοηθά σε πρακτικά και ακαδημαϊκά θέματα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως επίσης και Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν ένα διάστημα των σπουδών τους στο εξωτερικό. Το προσωπικό αυτό επίσης υποστηρίζει και βοηθά και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Διεύθυνση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστημίου 30 (Ελευθερίου Βενιζέλου)
106 79 Αθήνα

Πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του προγράμματος. Επίσης, πληροφορίες για το πρόγραμμα Σωκράτης/Έρασμος, όπως ο σκοπός του, η δομή του, η διαπανεπιστημιακή συνεργασία και η κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.