Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

I.M.C.


Ο I.M.C, Ιnternational Mathematics Competition for university students, είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος μαθηματικός διαγωνισμός για φοιτητές. Διεξάγεται από το 1994 με τη συμμετοχή πανεπιστημίων όπως το Princeton University, Moscow State University, Jagiellonian University, Loránd Eötvös University, Sharif University of Technology, St. Petersburg State University, École Polytechnique, Kyiv Taras Shevchenko National University, Warsaw University, Cambridge University και άλλα. Οι φοιτητές διαγωνίζονται δύο ημέρες σε 5 προβλήματα την ημέρα τα οποία είναι διατυπωμένα στα αγγλικά και αφορούν στην ύλη του Απειροστικού Λογισμού, Γραμμικής Άλγεβρας, Βασικής Άλγεβρας, Θεωρίας Ομάδων, Θεωρίας Πιθανοτήτων, Πραγματικής Ανάλυσης, Μιγαδικής Ανάλυσης, Συνδυαστικής, Θεωριάς Αριθμών και Θεωρίας Γραφημάτων.