Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

795: Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση

ΜΑΘΗΜΑ : «Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΔΔΜ ομάδα IVα) 7ο εξάμηνο σπουδών (795)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπορούν να επιλέξουν το μάθημα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 4 τουλάχιστον μαθήματα της Δέσμης της Διδακτικής των Μαθηματικών. Ο αριθμός των φοιτητών/τριών θα γίνει με βάση τον αριθμό των μαθημάτων της Δέσμης που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και σε περίπτωση ιδίου αριθμού μαθημάτων για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία. Θα επιλεγούν μέχρι 50 φοιτητές/τριες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι ενδιαφέρονται για το μάθημα πρέπει να κάνουν αίτηση στη γραμματέα του Τομέα Διδακτικής των Μαθηματικών προσκομίζοντας αναλυτική βαθμολογία. (γραφείο 204, κα Τσίγκα) από την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
Στη συνέχεια όσοι επιλεγούν ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσουν το μάθημα στη γραμματεία του Τμήματος.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το μάθημα θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον υπεύθυνο καθηγητή , εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σχολείο καθώς και μια εβδομάδα αποκλειστικής διδασκαλίας στο σχολείο.
Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αντιμετωπίσουν περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τις οποίες θα αναλύσουν τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων. (π.χ ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, σχολικών εγχειριδίων, γραπτών μαθητών, σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων
Στο σχολείο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν και θα αναλύσουν μαθήματα, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες καθώς και θα διδάξουν μαθήματα. Επιπλέον εφόσον αυτό είναι δυνατό θα μελετήσουν δικές τους βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες.
Η συμμετοχή τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από φάκελο εργασιών που θα παραδώσουν οι φοιτητές/τριες καθώς και από γραπτές εξετάσεις.