Αίτηση Ορκωμοσίας

Ημερομηνία ορκωμοσίας Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Καλούνται οι φοιτητές του Tμήματος Μαθηματικών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την χειμερινή εξεταστική περίοδο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή 11.00-14.00) έως και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης είναι:

  1. Τρίπτυχο 
  2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα 
  3. Κάρτα σίτισης 
  4. Βιβλιάριο υγείας Πανεπιστημίου
  5. Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται νομίμως επικυρωμένη εξουσιοδότηση.


Βασική προϋπόθεση υποβολής αίτησης ορκωμοσίας είναι η μη συμμετοχή των φοιτητών στην εαρινή εξεταστική περίοδο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Από τη Γραμματεία