Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Αναγνωρίσεις Μαθημάτων για το έτος 2017

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα από άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια να υποβάλλουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά (ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-14.00): 

από 29/3/2017 έως 12/4/2017

  1. Αίτηση και έντυπο αντιστοιχίας μαθημάτων (χορηγούνται από τη Γραμματεία)
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (του Τμήματος προέλευσης)
  3. Οδηγό σπουδών του Τμήματος προέλευσης


Οδηγίες αίτηση αναγνώριση μαθημάτων
Αίτηση αναγνώρισης
Έντυπο αντιστοιχίας μαθημάτων
Υπεύθυνη δήλωση

Από την Γραμματεία