Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ανακοίνωση για το προπτυχιακό μάθημα 795. Πρακτική Άσκηση

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπορούν να επιλέξουν το μάθημα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 4 τουλάχιστον μαθήματα της Δέσμης της Διδακτικής των Μαθηματικών. Ο αριθμός των φοιτητών/τριών θα γίνει με βάση τον αριθμό των μαθημάτων της Δέσμης που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και σε περίπτωση ιδίου αριθμού μαθημάτων για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία. Θα επιλεγούν μέχρι 50 φοιτητές/τριες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επιλογής, την προθεσμία για την υποβολή αίτησης καθώς και το περιεχόμενο του μαθήματος στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στο παρακάτω pdf

Ανακοίνωση για το προπτυχιακό μάθημα 795. Πρακτική Άσκηση