Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Δήλωση μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Εξετάστηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις και με βάση τον περιορισμό σε κάθε μάθημα να γίνονται δεκτοί το πολύ 30 φοιτητές:

Το μάθημα Λογιστική Ι θα δηλωθεί για όσους φοιτητές το έχουν ζητήσει εκτός από τους φοιτητές με αριθμό μητρώου:

201300313, 201600288, 201400478, 201400340, 200900129, 201300229, 201500085, 201300001, 201400213.

Το μάθημα Μικροοικονομική Θεωρία Ι θα δηλωθεί για όσους φοιτητές το έχουν ζητήσει εκτός από τους φοιτητές με αριθμό μητρώου:

201200030, 201400039, 201100118, 201400241, 201300313, 201400356, 201200043, 201400478.

Το μάθημα Μακροοικονομική Θεωρία Ι θα δηλωθεί για όσους φοιτητές το έχουν ζητήσει εκτός από τους φοιτητές με αριθμό μητρώου:
201400241, 201400356, 201200043, 201400478, 201300229, 201300001, 201400213.


Οι φοιτητές των οποίων το αίτημα έχει εγκριθεί μπορούν να δηλώσουν τα προσφερόμενα συγγράμματα των εν λόγω μαθημάτων στην Υπηρεσία «Εύδοξος».
Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να υπολογίσουν τα μαθήματα αυτά (τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα για δήλωση στο «my-studies») στο σύνολο των μαθημάτων που δικαιούνται να δηλώσουν αναλόγως του εξαμήνου φοίτησης. Τα ονόματα των φοιτητών θα γνωστοποιηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία θα αναλάβει την καταχώρισή τους μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων στο «my-studies». Υπενθυμίζεται ότι το πολύ 3 μαθήματα από τη δέσμη οικονομικών επιστημών μπορούν να συμπεριληφθούν στα 36 μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου.


Εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής
Δημήτρης Χελιώτης

Ηλεκτρονικό αρχείο ανακοίνωσης