Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

 

Στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να παρακολουθούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.) του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Το Τ.Ο.Ε. μπορεί να δεχθεί κάθε χρόνο έναν μικρό αριθμό φοιτητών του Τ.Μ. (το πολύ 30 ανά μάθημα) για να παρακολουθούν τα εξής μαθήματα του Τ.Ο.Ε.:

  Μάθημα 1. Λογιστική Ι (ACC101)
  Μάθημα 2. Μικροοικονομική Θεωρία I (ECO201)
  Μάθημα 3. Μικροοικονομική Θεωρία II (ECO202)
  Μάθημα 4. Μακροοικονομική Θεωρία I (ECO211)
  Μάθημα 5. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ECO212)
  Μάθημα 6. Οικονομετρία (QNT202)

 2. Έχει δημιουργηθεί στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών η Δέσμη Οικονομικών Επιστημών (ΔΟΕ) στην οποία εντάσσονται σε πρώτο στάδιο τα παραπάνω έξι μαθήματα του Τ.Ο.Ε.

 3. Θα επιτρέπεται να δηλώσει κανείς κάποια από τα παραπάνω μαθήματα μόνο εφόσον βρίσκεται τουλάχιστον στον 3ο έτος σπουδών και έχει περάσει τουλάχιστον 6 υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση που υπάρξουν πάνω από 30 ενδιαφερόμενοι για ένα μάθημα, θα επιλεγούν 30 με βάση το βαθμό στα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν περάσει.

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του Α.Ε. 2017-2018, το Τ.Ο.Ε. προσφέρει τα μαθήματα

Μάθημα 1. Λογιστική Ι (ACC101)
Μάθημα 2. Μικροοικονομική Θεωρία I (ECO201)
Μάθημα 3. Μακροοικονομική Θεωρία I (ECO211)
Μάθημα 4. Οικονομετρία (QNT202)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 204 (κα Τσίγκα) μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2017, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Ο.Ε. ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν,
β. να επισυνάψουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία.
Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στο Νο. 3 παραπάνω, από αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.


Από το Τμήμα Μαθηματικών

Αρχείο Ανακοίνωσης