Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Επιλογή φοιτητών μαθήματος Πρακτική Άσκηση Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου έχουν επιλεγεί για το Μάθημα 695 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
1112201100043
1112201400053
1112201400098
1112200900069
1112201400430
1112201100263
1112201000333
1112201200314
1112201100043
1112201300127
1112201500004
1112201400172
1112201300320
1112201300111
1112201000092.
Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 15/02/2018.