Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ορκωμοσία πτυχιούχων την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Ημερομηνία ορκωμοσίας Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

 

Καλούνται οι φοιτητές του Tμήματος Μαθηματικών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο  Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή 11.00-14.00) έως και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης είναι:
1.Τρίπτυχο
2.Ακαδημαϊκή ταυτότητα
3.Κάρτα σίτισης
4.Βιβλιάριο υγείας Πανεπιστημίου
5.Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Σχολής
Θετικών Επιστημών

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται νομίμως επικυρωμένη εξουσιοδότηση.


Από τη Γραμματεία

Ορκωμοσία Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017