Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Παρακολούθηση μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Κατά το τρέχον, εαρινό, εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.) να παρακολουθήσουν τα εξής μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.)
Μάθημα 1. Λογιστική Ι (ACC101)
Μάθημα 2. Μικροοικονομική Θεωρία II (ECO202)
Μάθημα 3. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (ECO212)
Μάθημα 4. Οικονομετρία (QNT202)
Επιτρέπεται να δηλώσει κανείς κάποια από τα παραπάνω μαθήματα μόνο εφόσον βρίσκεται τουλάχιστον στον 3ο έτος σπουδών και έχει περάσει τουλάχιστον 6 υποχρεωτικά μαθήματα. Επίσης πρέπει να υπολογίσει τα μαθήματα αυτά (τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα για δήλωση στο «my-studies») στο σύνολο των μαθημάτων που δικαιούται να δηλώσει αναλόγως του εξαμήνου φοίτησης. Σε περίπτωση που υπάρξουν πάνω από 30 ενδιαφερόμενοι για ένα μάθημα, θα επιλεγούν 30 με βάση το βαθμό στα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν περάσει.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 204 (κα Τσίγκα) μέχρι τη Δευτέρα 5/3/2018, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα του Τ.Ο.Ε. ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν,
β. να επισυνάψουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία.
Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, από αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.

Από το Τμήμα Μαθηματικών