Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

Το Μαθηματικό συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, στο Τμήμα Μαθηματικών θα ασκηθούν συνολικά έως την 31-10-2018   30 φοιτητές/τριες

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τις αιτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2017-18