Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πρακτική άσκηση Παν. έτος 2016-17

Το Μαθηματικό συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση της άσκησης 13 φοιτητών μέχρι 31/10/2017.


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ :
1Η ΜΑΡΤΙΟΣ –ΜΑΙΟΣ 2017 προβλέπεται η άσκηση για 8 φοιτητές.
Αιτήσεις από 20 Ιανουαρίου έως 05 Φεβρουαρίου 2017.
2Η ΙΟΥΛΙΟΣ –ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 προβλέπεται η άσκηση για 5 φοιτητές.
Αιτήσεις από 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2017.


 

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική άσκηση θα βρείτε εδώ