Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Υποβολή δικαιολογητικών επιτυχόντων μετεγγραφής με τη διαδικασία των Ενστάσεων Ακαδ. Έτους 2016 - 2017

 

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής με τη διαδικασία των Ενστάσεων Ακαδ. Έτους 2016-2017, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, από 09/12/2016 έως και 16/12/2016,  (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-14:00) στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (2ος όροφος), προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής,  προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, μια φωτοτυπία αυτής και τα  δικαιολογητικά , που θα τα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί

Υποβολή δικαιολογητικών επιτυχόντων μετεγγραφής με τη διαδικασία των Ενστάσεων Ακαδ. Έτους 2016 - 2017

(Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη τριμελή Επιτροπή και κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος).