Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

espa.jpg

 

Το Μαθηματικό συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, στο Τμήμα Μαθηματικών θα ασκηθούν συνολικά έως την 31-10-2018   30 φοιτητές/τριες

Ως λήξη της Πράξης ορίζεται η 31-10-2018 και η αποζημίωση των ασκουμένων για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης ορίζεται πλέον στα 260 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης
Κάθε φοιτητής θα κάνει συνολικά 2 μήνες Πρακτικής Άσκησης.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


α/αΠεριγραφή κριτηρίουΑριθμός ΜορίωνΜέγιστος Αριθμός Μορίων
1

Να έχουν παρακολουθήσει
επιτυχώς 18 Μαθήματα

2

Εξάμηνο φοίτησης θα πρέπει
να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5ου

5ο με 6ο Εξάμηνο: 50 μόρια
7ο και μετά: 60 μόρια

60
3 Μέσος όρος βαθμολογίας Μέσος όρος βαθμολογίας x4 μόρια 40
ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 100


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:

  1. ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2018:  προβλέπεται η άσκηση για 20 φοιτητές.
    Αιτήσεις από 10 Ιανουαρίου  έως 02 Φεβρουαρίου 2018
  2. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018: προβλέπεται η άσκηση για 10 φοιτητές.
    Αιτήσεις από 14 Μαΐου έως 01 Ιουνίου 2018

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών μαζί με αναλυτική βαθμολογία θα υποβάλλονται στο γραφείο 204 Α. Τσίγκα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 11:00 με 13:00. 

 

Έντυπο Αίτησης