Διοικητική Διάρθρωση Τμήματος

 

Πρόεδρος: Απόστολος Μπουρνέτας
[Η θητεία του Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου 2018]
Γραφείο: 302, τηλ: 210-7276437, FAX: 210-7276381,
email: aburnetas [ AT ] math.uoa.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Απόστολος Γιαννόπουλος
Γραφείο: 229, τηλ: 210-7276429, FAX: 210-7276398,
email: apgiannop [ AT ] math.uoa.gr


Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σ.Ε. Διδακτορικού: Ιωάννης Στρατής
Γραφείο: 233, τηλ: 210-7276373, FAX: 210-7276398
email: istratis [ AT ] math.uoa.gr


I) Τομέας Aλγεβρας-Γεωμετρίας
Διευθυντής : Βάρσος Δημήτριος
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η Αυγούστου 2017)
Γραφείο: 213, τηλ: 210-7276345 FAX: 210-7276378
email: dvarsos [ AT ] math.uoa.gr

II) Τομέας Mαθηματικής Ανάλυσης
Διευθυντής : Ευαγγελάτου-Δάλλα Λεώνη
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η Αυγούστου 2017)
Γραφείο: 207, τηλ: 210-7276375, FAX: 210-7276398
email: ldalla [ AT ] math.uoa.gr

III) Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας
Διευθυντής : Αντώνης Οικονόμου
(Η θητεία του Διευθυντή λήγει την 31η Αυγούστου 2017)
Γραφείο: 330, τηλ: 210-7276351, FAX: 210-7276381
email: aeconom [ AT ] math.uoa.gr

IV) Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Τομέας Διδακτικής δεν έχει εκλέξει διευθυντή για το Π.Ε. 2016-2017, καθώς αποτελείται μόνο από τέσσερα μέλη ΔΕΠ