Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Απόφαση του τμήματος Μαθηματικών για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών συμφωνεί με το πνεύμα των αποφάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μέσα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.


Το τμήμα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πτυχιούχοι του θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να έχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό, και συντασσόμενη με τη Σύγκλητο και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών, η Γενική Συνέλευση ζητά να παραταθεί ο χρόνος για την μη απαίτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και για φοιτητές που εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια από το έτος 2013 και μετά, μέχρις ότου το ζήτημα της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων των Πανεπιστημίων αντιμετωπιστεί με μια συνολική νομοθετική ρύθμιση.