Επιτηρητές Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017

 

Ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών, ότι το πρόγραμμα επιτηρήσεων εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου '17 έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση math.isoftcloud.gr