Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus+ 2017-2018

 

Αναρτήθηκε ο  τελικός πίνακας επιλογής φοιτητών του Μαθηματικού για το πρόγραμμα Erasmus+  για το 2017-2018 

Μπορείτε να τον βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

 Τελικός Πίνακας Επιλογής