Πρόγραμμα επιτηρήσεων εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου '17

 

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών, ότι το πρόγραμμα επιτηρήσεων εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου '17 έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση
"math.isoftcloud.gr"