Προκήρυξη για διδάσκοντες ΠΔ407/80 στο τμήμα Μαθηματικών

Έχει ανακοινωθεί προκήρυξη για διδάσκοντες με βάση το ΠΔ407/80 για το εαρινό εξάμηνο στο τμήμα Μαθηματικών. Το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται εδώ

Προκήρυξη 407