Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας) και στις πέντε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ισλανδία, Λιχτενστάιν Νορβηγία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Η Ελβετία δεν συμμετέχει στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

 

Χρονική περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών: 24/4/2017 έως 28/4/2017
Το σύστημα για την υποβολή της Αίτησης θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα 24/4/2017 (έναρξη υποβολής:9:00 πμ) έως την Παρασκευή 28/4/2017 (τελική υποβολή: 14:00 μμ)
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε κλειστό φάκελο από τη Δευτέρα 24/4/2017 έως και την Παρασκευή 28/4/2017 στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ), Πανεπιστημίου 30, 1ος όροφος, Γραφείο Erasmus
Ώρες κατάθεσης: 9:00πμ-14:00μμ
Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης: Αφροδίτη Βάσσου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3689722, e-mail: avassou@uoa.gr

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το πλήρες έγγραφο της ανακοίνωσης στο σύνδεσμο που ακολουθεί

Προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018