Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Με το παρόν προσκαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Οι οικονομικά επιχορηγούμενες θέσεις θα είναι 18 (δεκαοκτώ) .

  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, 23:55

  • Τρόπος υποβολής αιτήσεων:

i) Εγγραφή στο μάθημα Erasmus+

ii) Λήψη και συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής που βρίσκεται στην επιλογή Έγγραφα

iii) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα) στην επιλογή Εργασίες της e-class.

  • Δικαιολογητικά
  1. Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
  2. Υποψήφιοι Διδάκτορες: Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής.

 

Στο πρόγραμμα ERASMUS+ μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές οι οποίοι είναι:

  • Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.
  • Φοιτητές εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των προπτυχιακών σπουδών τους τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση.
  • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα ERASMUS για σπουδές είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά με το πρόγραμμα ERASMUS+ εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών. Θα έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές.
  • Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ που έχουν τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα ERASMUS+ θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα στην επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης