Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Σύλλογος Προστασίας αδέσποτων ζώων

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της μέριμνας που λαμβάνεται για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της Σ.Θ.Ε. και μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της 17ης/05/2018, πρόκειται να ιδρυθεί Σύλλογος προστασίας αδέσποτων ζώων με σκοπό τη στείρωση και συνεπώς τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού τους στη Σχολή μας.
Για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης η συμμετοχή σας θα αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Ιατρό Εργασίας της Πανεπιστημιούπολης,

κ. Δημήτριο Σακαρούδη, κ.τ. 6932 639141,
e-mail: dimsakaroudis@yahoo.com
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.
Με τιμή, από τη Γραμματεία της Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.
τηλ. 210 727 4299/4044/4043