Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διατελέσαντες πρόεδροι και αν. πρόεδροι του τμήματος

 

 • 1.3.1983 – 31.8.1986
Πρόεδρος : Στυλιανός Νεγρεπόντης 1
 • 1.9.1986 – 31.8.1989
Πρόεδρος : Στυλιανός Νεγρεπόντης

Αναπλ. Πρόεδρος : Στυλιανός Ανδρεαδάκης2

 • 1.9.1989 – 02.2.1992
Πρόεδρος : Ευστράτιος Κουνιάς

Αναπλ. Πρόεδρος :Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης3

 • 3.2.1992 – 02.2.1994
Πρόεδρος : Ευστράτιος Κουνιάς

Αναπλ. Πρόεδρος : Θεόφιλος Κάκουλλος

 • 3.2.1994 – 02.2.1996
Πρόεδρος : Στυλιανός Νεγρεπόντης

Αναπλ. Πρόεδρος : Στυλιανός Ανδρεαδάκης

 • 3.2.1996 – 02.2.1998
Πρόεδρος : Ευστράτιος Κουνιάς

Αναπλ. Πρόεδρος : Σταύρος Παπασταυρίδης

 • 3.2.1998 – 02.2.2000
Πρόεδρος : Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Αναπλ. Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Σταθακόπουλος

 • 3.2.2000 – 31.8.2002
Πρόεδρος : Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Αναπλ. Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Σταθακόπουλος4

 • 1.9.2002 – 31.8.2004
Πρόεδρος : Σταύρος Παπασταυρίδης

Αναπλ. Πρόεδρος : Γρηγόριος Καλογερόπουλος

 • 1.9.2004 – 31.8.2006
Πρόεδρος : Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Αναπλ. Πρόεδρος : Γρηγόριος Καλογερόπουλος

 • 1.9.2004 – 31.8.2006
Πρόεδρος : Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Αναπλ. Πρόεδρος : Γρηγόριος Καλογερόπουλος

 • 1.9.2006 – 31.8.2008
Πρόεδρος : Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Αναπλ. Πρόεδρος : Γρηγόριος Καλογερόπουλος

 • 1.9.2008 – 31.8.2010
Πρόεδρος : Γρηγόριος Καλογερόπουλος

Αναπλ. Πρόεδρος : Ιωάννης Εμμανουήλ

 • 1.9.2010 – 31.8.2012
Πρόεδρος : Γρηγόριος Καλογερόπουλος

Αναπλ. Πρόεδρος : Ιωάννης Εμμανουήλ

 • 1.9.2012 – 31.8.2016
Πρόεδρος : Ιωάννης Εμμανουήλ

Αναπλ. Πρόεδρος : Απόστολος Γιαννόπουλος

 • 1.9.2016 –
Πρόεδρος : Απόστολος Μπουρνέτας

Αναπλ. Πρόεδρος : Απόστολος Γιαννόπουλος

 


1 Παράταση θητειών Πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων (Ν. 1517/85).

2 Λήξη πρώτης θητείας στις 31.8.87 (Ν.1671/88).

3 Παρεμβάλλεται η κατάτμηση των Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής με σκοπό την ίδρυση του νέου Τμήματος της Πληροφορικής (Π.Δ. 379/14.6.1989,ΦΕΚ 167/16.6.1989).

4 Παράταση θητειών (Β2/606/3.3.2000, ΦΕΚ 72/9.3.2000).