Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Επιτροπή Εργαστηρίου


Επιτροπή Εργαστηρίου Η/Υ και Ιστοσελίδας

  • Δρακόπουλος Μιχαήλ, Επίκ. Καθηγητής
  • Μελιγκοτσίδου Λουκία, Επίκ. Καθηγήτρια
  • Νοτάρης Σωτήριος, Καθηγητής
  • Ράπτης Ευάγγελος, Καθηγητής (Πρόεδρος)
  • Ψυχάρης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής
  • Κουνιά Σοφία, Μέλος ΕΤΕΠ
  • Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών
  • Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών