Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Κανονισμός Εργαστηρίου


ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η/Υ:

Προτεραιότητα έχουν πάντα οι φοιτητές που έχουν εργασίες. Αν δεν υπάρχει ελεύθερος Η/Υ, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ενημερώνει τον επιτηρητή και αυτός με την σειρά του σηκώνει κάποιον φοιτητή που δεν εκτελεί εργασία, αλλά χρησιμοποιεί κάποιον Η/Υ για ψυχαγωγικούς λόγους. Η πρόσβαση στο Ιnternet είναι ελεύθερη εκτός της παραπάνω περίπτωσης. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των Η/Υ για παιχνίδια.

Επιτηρητές του Εργαστηρίου Υπολογιστών

Ο ρόλος των επιτηρητών στα εργαστήρια είναι πολύ ουσιαστικός. Όταν στα εργαστήρια δεν γίνεται κάποιο μάθημα του τμήματος πρέπει πάντα να βρίσκεται επιτηρητής. Όταν δεν προσέρχεται ο επιτηρητής τα εργαστήρια παραμένουν κλειστά.

Υποχρεώσεις Επιτηρητών

 1. Να ελέγχει αν οι φοιτητές που εισέρχονται στα εργαστήρια είναι φοιτητές άλλων τμημάτων και σχολών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια, εκτός αν έχει γίνει συμφωνία τμημάτων.
 2. Να μην επιτρέπει να εισέρχονται φοιτητές με καφέδες, αναψυκτικά, φαγητά, αναμμένα τσιγάρα.
 3. Να κρατάει το εργαστήριο ήσυχο.
 4. Σε περιπτώσεις μετακινήσεων των καθισμάτων για τις ανάγκες κάποιου μαθήματος εντός εργαστηρίου, να φροντίζει ώστε τα καθίσματα να επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις μετά το πέρας του μαθήματος.
 5. Να απομακρύνει τους όρθιους ή όσους δεν έχουν δουλειά.
 6. Όταν κάποιος φοιτητής δηλώσει στον επιτηρητή ότι έχει να παραδώσει εργασία, που αφορά μάθημα του τμήματος, και οι Η/Υ είναι κατειλημμένοι, ο επιτηρητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να απομακρύνει φοιτητή ο οποίος χρησιμοποιεί Η/Υ για ψυχαγωγικούς λόγους.

Επιτηρητές που λείπουν αδικαιολόγητα από τη θέση τους θα υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του τμήματος.

Φοιτητές

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου αρκεί να τηρούν τον κανονισμό εργαστηρίου.

Υποχρεώσεις Φοιτητών

 1. Να διατηρούν το χώρο καθαρό και να μην καταναλώνουν φαγητά ή αναψυκτικά στο χώρο του εργαστηρίου. Επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα.
 2. Σεβασμός του χώρου, διασφάλιση και περιφρούρηση της λειτουργίας του εργαστηρίου.
 3. Να χρησιμοποιούν τα υλικά του εργαστηρίου με μέτρο (χρόνος απασχόλησης του υπολογιστή, εκτυπώσεις).

Όσοι δεν ακολουθούν τους κανόνες του εργαστηρίου ή τις υποδείξεις επιτηρητών ή των υπευθύνων του Υπολογιστικού Κέντρου ή αποτελούν πιθανό κίνδυνο ασφαλείας του δικτύου του τμήματος θα απομακρύνονται μόνιμα από το εργαστήριο και μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις ειδικά σε περίπτωση υποτροπής.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και το ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου θα καθορίζονται από την Επιτροπή Εργαστηρίου σε συνεννόηση με τους καθηγητές του Τμήματος, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μετά από απόφαση της επιτροπής Η/Υ ο τρόπος λειτουργίας των εκτυπωτών διαμορφώνεται ως εξής:

 • Οι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται μόνο για εκτυπώσεις εργασιών των φοιτητών και για εκτυπώσεις πληροφοριών από το διαδίκτυο που έχουν σχέση με το τμήμα (πληροφορίες για άλλα παν/μια κτλ).
 • Οι εκτυπωτές θα βρίσκονται μέσα στο γραφείο των επιτηρητών και το γραφείο της κ.Κουνιά.
 • Εκτυπώσεις άσχετες (εικόνες, τραγούδια κτλ) δεν επιτρέπονται.
 • Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν το χαρτί που απαιτείται για τις εκτυπώσεις τους.

Σημείωση: Για οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με τη χρήση του Εργαστηρίου Υπολογιστών, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Πρόεδρο Επιτροπής Εργαστηρίου,  καθηγητή κ. Ευάγγελο Ράπτη.