Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

211 Υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «*Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών*» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά *211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:*

* Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
* Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής,
* Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.


Διαβάστε περισσότερα στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

Ανακοίνωση