Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προκήρυξη υποτροφιών Σερβίας σε έλληνες φοιτητές

 

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφαση με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ), στο τέλος του κεφαλαίου Α, ως εξής:
16. ΣΕΡΒΙΑ

α) Υποτροφίες συνολικής διάρκειας είκοσι (20) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι μπορούν να κατανεμηθούν ανάλογα στους υποψηφίους. Ελάχιστη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι οι πέντε (5) μήνες και μέγιστη οι δέκα (10) μήνες.
β) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σερβικής γλώσσας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 -05-2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ