Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

 

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου,  η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα -  με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνική Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France -  χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο κείμενο της ανακοίνωσης στο αρχείο που ακολουθεί

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές